English

Vi har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för att vi skapar arbetstillfällen och utveckling i landsbyggden. Tack vare detta har vi kunnat investera i ett nytt bryggverk med tillhörande jästankar.